Thời gian gần đây đang hot “Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp”…

Vậy Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp là gì?
Từ này bắt nguồn trong 1 stream facebook , 1 bạn đã yêu cầu mở bài “Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp”… và nó trở thành 1 hiện tượng trong thời gian gần đây.

Bài này là bài Pump it Up

Một số sub khác :

– Cục xì dầu ăn phê lắm, xì dầu là ăn phê lắm.
– Cục sì lầu ông bê lắp, cục sì lầu là ông bê lắp.
– Nào mình cùng lên xe bus, ditme bọn đi xe khách.
– Bò 1 sừng là con tê giác, thằng Đạt là con tê giác, Đạt nhiều sừng còn hơn tê giác.
– Bọn nhà giàu thì phong lê thấp, nhà nghèo sừng lên nhanh lắm.
– Kẹt bồn cầu gặp anh thông tắc, kẹt bồn cầu gặp anh thông tắc.

 

Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp Là gì? – Full Cực Mạnh
5 (4) vote[s]