Thẻ: test da dầu\

Da bạn là Da Dầu hay Da khô ?

Da bạn là Da Dầu hay Da khô ?

Ngày đăng: 18 - 11 - 2018 Lượt xem: 291

Những câu hỏi dưới đây sẽ đánh giá mức độ tiết dầu và khả năng giữ nước của da bạn. Bình thường việc đánh giá da dầu hay khô...